Reklamační řád

Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 

v případě vady odstranitelné:


a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti,
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

V případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má Kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě vady neodstranitelné má Kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace se nevztahují na případy, kdy závada nebo poškození vznikla/o nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího v podobě nedovolených zásahů do zboží. Reklamace se dále nevztahují na případy, kdy vady vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty, jakož i na vady způsobené vlivem živelných katastrof.

V případě jakékoli reklamace nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@iGlass.cz. Do předmětu uveďte slovo REKLAMACE a číslo Vaší objednávky.

18 02 11 Vzorový formulář pro odstoupení iGlass.cz Distribution